Sản phẩm mới

Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm: 0

Thành tiền: 0

Xem giỏ hàng

Thống kê

Đang online 14
Hôm nay 14
Hôm qua 35
Trong tuần 49
Trong tháng 631
Tổng cộng 55,058

Công ty Lê Xuân phân phối tổng đài nội bộ PANASONIC-LG ERICSSON - ALCATEL LUCENT

13-10-2012

Công ty Lê Xuân phân phối tổng đài nội bộ PANASONIC-LG ERICSSON - ALCATEL LUCENTPanasonic

Tổng đài điện thoại nội bộ IP Panasonic TDA100D, 32 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 112 thuê bao analog
Đăng ngày 02-08-2012 05:14:00 PM
Giá : 60 500 000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DBP(32-112) - Khung chính KX-TDA100DBP tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số, tích hợp 8 trung kế -24 thuê bao - KX-TDA1180 *1: Card 8 cổng trung kế tương tự có tích hợp hiện số gọi đến - KX-TDA1186 *2: Card con 8 cổng trung kế tương tự tích hợp hiện số gọi đến. - KX-TDA1176: Card 16 cổng máy nhánh tương tự tích hợp hiện số gọi đến. - KX-TDA1178 * 3: Card 24 cổng máy nhánh tương tự có tích hợp hiện số

Tổng đài điện thoại nội bộ IP Panasonic TDA100D, 32 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 120 thuê bao analog
Đăng ngày 02-08-2012 05:06:00 PM
Giá : 61 500 000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DBP(32-120) bao gồm: - Khung chính KX-TDA100DBP tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số, tích hợp 8 trung kế -24 thuê bao - KX-TDA1180 *1: Card 8 cổng trung kế tương tự có tích hợp hiện số gọi đến - KX-TDA1186 *2: Card con 8 cổng trung kế tương tự tích hợp hiện số gọi đến - KX-TDA1178 * 4: Card 24 cổng máy nhánh tương tự có tích hợp hiện số

Tổng đài điện thoại nội bộ IP Panasonic TDA100D, 24 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 120 thuê bao analog
Đăng ngày 02-08-2012 03:01:00 PM
Giá : 56 100 000 VND
Khung chính tổng đài TDA100D. - 7 khe cắm - Tích hợp nguồn & 4 cổng thuê bao số - Tích hợp sẵn 8 trung kế -24 thuê bao

Tổng đài điện thoại nội bộ IP Panasonic TDA100D, 24 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 104 thuê bao analog
Đăng ngày 02-08-2012 02:56:00 PM
Giá : 54 200 000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D - Khung chính KX-TDA100DBP tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số, tích hợp 8 trung kế -24 thuê bao - KX-TDA1180 *1: Card 8 cổng trung kế tương tự có tích hợp hiện số gọi đến - KX-TDA1186: Card con 8 cổng trung kế tương tự tích hợp hiện số gọi đến. - KX-TDA1176 *2: Card 16 cổng máy nhánh tương tự tích hợp hiện số gọi đến. - KX-TDA1178 *2: Card 24 cổng máy nhánh tương tự có tích hợp hiện số

Tổng đài điện thoại nội bộ IP Panasonic TDA100D, 24 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 96 thuê bao analog
Đăng ngày 02-08-2012 02:44:00 PM
Giá : 49 200 000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D - Khung chính KX-TDA100DBP tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số, tích hợp 8 trung kế -24 thuê bao - KX-TDA1180*1: Card 8 cổng trung kế tương tự có tích hợp hiện số gọi đến - KX-TDA1186: Card con 8 cổng trung kế tương tự tích hợp hiện số gọi đến. - KX-TDA1178 * 3: Card 24 cổng máy nhánh tương tự có tích hợp hiện số

Tổng đài điện thoại nội bộ IP Panasonic TDA100D, 24 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 88 thuê bao analog
Đăng ngày 02-08-2012 02:38:00 PM
Giá : 48 250 000 VND
Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DBP(24-88) - Khung chính KX-TDA100DBP tích hợp sẵn nguồn và 4 cổng số, tích hợp 8 trung kế -24 thuê bao - KX-TDA1180 *1: Card 8 cổng trung kế tương tự có tích hợp hiện số gọi đến - KX-TDA1186: Card con 8 cổng trung kế tương tự tích hợp hiện số gọi đến. - KX-TDA1176: Card 16 cổng máy nhánh tương tự tích hợp hiện số gọi đến. - KX-TDA1178 * 2: Card 24 cổng máy nhánh tương tự có tích hợp hiện số

Tổng đài điện thoại nội bộ IP Panasonic TDA100D, 16 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 120 thuê bao analog
Đăng ngày 10-09-2012 12:12:00 PM
Giá : 52 100 000 VND
Tổng đài IP Panasonic TDA100D, 16 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 120 thuê bao analog

Tổng đài điện thoại nội bộ IP Panasonic TDA100D, 16 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 104 thuê bao analog
Đăng ngày 02-08-2012 11:58:00 AM
Giá : 50 200 000 VND
Tổng đài IP Panasonic TDA100D, 16 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 104 thuê bao analog

Tổng đài điện thoại nội bộ IP Panasonic TDA100D, 16 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 96 thuê bao analog
Đăng ngày 02-08-2012 11:40:00 AM
Giá : 45 000 000 VND
Tổng đài IP Panasonic TDA100D, 16 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 96 thuê bao analog

Tổng đài điện thoại nội bộ IP Panasonic TDA100D, 16 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 88 thuê bao analog
Đăng ngày 02-08-2012 11:32:00 AM
Giá : 45 600 000 VND
Tổng đài IP Panasonic TDA100D, 16 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 88 thuê bao analog

Tổng đài điện thoại nội bộ IP Panasonic TDA100D, 16 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 72 thuê bao analog
Đăng ngày 02-08-2012 11:23:00 AM
Giá : 39 500 000 VND
Tổng đài IP Panasonic TDA100D, 16 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 72 thuê bao analog

Tổng đài điện thoại nội bộ IP Panasonic TDA100D, 16 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 64 thuê bao analog
Đăng ngày 02-08-2012 11:11:00 AM
Giá : 37 200 000 VND
Tổng đài IP Panasonic TDA100D, 16 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 64 thuê bao analog

Tổng đài điện thoại nội bộ IP Panasonic TDA100D, 16 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 56 thuê bao analog
Đăng ngày 02-08-2012 10:50:00 AM
Giá : 36 250 000 VND
Tổng đài IP Panasonic TDA100D, 16 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 56 thuê bao analog

Tổng đài điện thoại nội bộ IP Panasonic TDA100D, 16 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 48 thuê bao analog
Đăng ngày 02-08-2012 10:41:00 AM
Giá : 31 300 000 VND
Tổng đài IP Panasonic TDA100D, 16 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 48 thuê bao analog

Tổng đài điện thoại nội bộ IP Panasonic TDA100DBP, 16 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 40 thuê bao analog
Đăng ngày 02-08-2012 10:36:00 AM
Giá : 30 350 000 VND
Tổng đài IP Panasonic TDA100D, 16 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 40 thuê bao analog. Khung chính tổng đài TDA100D. - 7 khe cắm - Tích hợp nguồn & 4 cổng thuê bao số - Tích hợp sẵn 8 trung kế -24 thuê bao

Tổng đài điện thoại nội bộ IP Panasonic TDA100D, 16 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 32 thuê bao analog
Đăng ngày 01-08-2012 11:40:00 PM
Giá : 29 650 000 VND
Tổng đài IP Panasonic TDA100D, 16 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 32 thuê bao analog

Tổng đài điện thoại nội bộ IP Panasonic TDA100D, 8 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 104 thuê bao analog
Đăng ngày 10-09-2012 11:27:00 PM
Giá : 47 500 000 VND
Tổng đài IP Panasonic TDA100D, 8 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 104 thuê bao analog

Tổng đài điện thoại nội bộ IP Panasonic TDA100D, 8 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 96 thuê bao analog
Đăng ngày 01-08-2012 11:23:00 PM
Giá : 43 150 000 VND
Tổng đài IP Panasonic TDA100D, 8 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 96 thuê bao analog

Tổng đài điện thoại nội bộ IP Panasonic TDA100D, 8 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 88 thuê bao analog
Đăng ngày 01-08-2012 11:20:00 PM
Giá : 41 750 000 VND
Tổng đài IP Panasonic TDA100D, 8 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 88 thuê bao analog

Tổng đài điện thoại nội bộ IP Panasonic TDA100D, 8 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 80 thuê bao analog
Đăng ngày 01-08-2012 11:09:00 PM
Giá : 40 150 000 VND
Tổng đài IP Panasonic TDA100D, 8 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 80 thuê bao analog

Tổng đài điện thoại nội bộ IP Panasonic TDA100D, 8 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 72 thuê bao analog
Đăng ngày 01-08-2012 11:06:00 PM
Giá : 35 750 000 VND
Tổng đài IP Panasonic TDA100D, 8 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 72 thuê bao analog

Tổng đài điện thoại nội bộ IP Panasonic TDA100D, 8 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 64 thuê bao analog
Đăng ngày 01-08-2012 11:03:00 PM
Giá : 34 150 000 VND
Tổng đài IP Panasonic TDA100D, 8 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 64 thuê bao analog

Tổng đài điện thoại nội bộ IP Panasonic TDA100D, 32 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 120 thuê bao analog
Đăng ngày 01-08-2012 10:59:00 PM
Giá : 65 150 000 VND
Tổng đài IP Panasonic TDA100D, 32 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 120 thuê bao analog

Tổng đài điện thoại nội bộ IP Panasonic TDA100D, 32 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 112 thuê bao analog
Đăng ngày 01-08-2012 10:53:00 PM
Giá : 63 750 000 VND
Tổng đài IP Panasonic TDA100D, 32 trung kế bưu điện, 4 thuê bao số, 112 thuê bao analog

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600
Đăng ngày 01-06-2012 08:44:00 AM
Giá : 1 VND
Tổng Đài Panasonic KX-TDA600

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDE200
Đăng ngày 11-09-2012 08:41:00 AM
Giá : 21 000 VND
Tổng Đài Panasonic KX-TDE200, khả năng mở rộng tối đa 144 máy lẻ

Tổng đài điện thoại nội bộ Panasonic KX-TES824 - 6 vào 24 đường ra
Đăng ngày 10-09-2012 08:35:00 AM
Giá : 9 290 000 VND
Tổng đài điện thoại nội bộ Panasonic TES824 với 6 đường vào bưu điện, 24 đường ra máy nhánh. Cấu hình cơ bản 3 Trung kế 8 thuê bao. Mở rộng tối đa 8 vào 24 ra Tích hợp sẵn DISA (hệ thống trả lời tự động) 1 kênh Lựa chọn: Chức năng hiện số (Caller ID) (cắm card KX-TE82494) Chức năng ghi âm lời nhắn (cắm card KX-TE82492) Nâng cấp DISA lên thành 2 kênh (cắm card KX-TE82491) Hệ thống DoorPhone (cắm card KX-TE82461)

Tổng đài điện thoại nội bộ Panasonic KX-TES824 (6 vào 16 ra)
Đăng ngày 03-08-2012 08:29:00 AM
Giá : 6 890 000 VND
Tổng đài Panasonic KX-TES824 với 6 đường vào bưu điện, ra 16 máy lẻ nội bộ. Khả năng mở rộng tối đa 8 đường vào bưu điện 24 máy lẻ nội bộ Cấu hình cơ bản 3 Trung kế 8 thuê bao. Mở rộng tối đa 8 vào 24 ra Tích hợp sẵn DISA (hệ thống trả lời tự động) 1 kênh Lựa chọn: Chức năng hiện số (Caller ID) (cắm card KX-TE82494) Chức năng ghi âm lời nhắn (cắm card KX-TE82492) Nâng cấp DISA lên thành 2 kênh (cắm card KX-TE82491) Hệ thống DoorPhone (cắm card KX-TE82461)

Tổng đài điện thoại nội bộ Panasonic KX-TES824 (3 vào 8 ra)
Đăng ngày 03-08-2012 08:25:00 AM
Giá : 3 890 000 VND
Tổng đài Panasonic KX-TES824 với 3 đường vào bưu điện, ra 8 máy lẻ nội bộ. Khả năng mở rộng tối đa 8 đường vào bưu điện 24 máy lẻ nội bộ. Cấu hình cơ bản 3 Trung kế 8 thuê bao. Mở rộng tối đa 8 vào 24 ra Tích hợp sẵn DISA (hệ thống trả lời tự động) 1 kênh Lựa chọn: Chức năng hiện số (Caller ID) (cắm card KX-TE82494) Chức năng ghi âm lời nhắn (cắm card KX-TE82492) Nâng cấp DISA lên thành 2 kênh (cắm card KX-TE82491) Hệ thống DoorPhone (cắm card KX-TE82461)

Tổng đài điện thoại nội bộ Panasonic KX-TES824 (3 vào 16 ra)
Đăng ngày 03-08-2012 08:18:00 AM
Giá : 6 490 000 VND
Tổng đài Panasonic KX-TES824 với 3 đường vào bưu điện, ra 16 máy lẻ nội bộ. Khả năng mở rộng tối đa 8 đường vào bưu điện 24 máy lẻ nội bộ. Cấu hình cơ bản 3 Trung kế 8 thuê bao. Mở rộng tối đa 8 vào 24 ra Tích hợp sẵn DISA (hệ thống trả lời tự động) 1 kênh Lựa chọn: Chức năng hiện số (Caller ID) (cắm card KX-TE82494) Chức năng ghi âm lời nhắn (cắm card KX-TE82492) Nâng cấp DISA lên thành 2 kênh (cắm card KX-TE82491) Hệ thống DoorPhone (cắm card KX-TE82461)

Tổng đài panasonic KX-TDA100 (8 vào 24 ra)
Đăng ngày 01-06-2012 08:15:00 AM
Giá : 28 350 000 VND
Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100, bao gồm 8 trung kế bưu điện ra 24 máy lẻ nội bộ, khả năng mở rộng tối đa 16 đường trung kế vào và ra 64 máy lẻ

Tổng đài điện thoại nội bộ Panasonic KX-TES824 (8 vào 24 ra)
Đăng ngày 10-09-2012 09:47:00 AM
Giá : 9 690 000 VND
Tổng đài Panasonic KX-TES824 (8 vào 24 ra) Cấu hình cơ bản 3 Trung kế 8 thuê bao. Mở rộng tối đa 8 vào 24 ra Tích hợp sẵn DISA (hệ thống trả lời tự động) 1 kênh Lựa chọn: Chức năng hiện số (Caller ID) (cắm card KX-TE82494) Chức năng ghi âm lời nhắn (cắm card KX-TE82492) Nâng cấp DISA lên thành 2 kênh (cắm card KX-TE82491) Hệ thống DoorPhone (cắm card KX-TE82461)

Tổng đài điện thoại nội bộ Panasonic TES824 - 5 vào 16 đường ra
Đăng ngày 03-08-2012 09:45:00 AM
Giá : 6 690 000 VND
Tổng đài điện thoại nội bộ Panasonic TES824 - 5 vào 16 đường ra Cấu hình cơ bản 3 Trung kế 8 thuê bao. Mở rộng tối đa 8 vào 24 ra Tích hợp sẵn DISA (hệ thống trả lời tự động) 1 kênh Lựa chọn: Chức năng hiện số (Caller ID) (cắm card KX-TE82494) Chức năng ghi âm lời nhắn (cắm card KX-TE82492) Nâng cấp DISA lên thành 2 kênh (cắm card KX-TE82491) Hệ thống DoorPhone (cắm card KX-TE82461)


Intercom - Chuông cửa

Màn hình chuông cửa Commax CDV-40N
Đăng ngày 06-10-2012 10:53:44 AM
Giá : 1 VND
Màn hình chuông cửa Commax CDV-40N

Màn hình chuông cửa có hình Commax CDV-1020AE
Đăng ngày 06-10-2012 10:44:54 AM
Giá : 20 950 VND
Màn hình chuông cửa có hình Commax CDV-1020AE

Màn hình chuông cửa có hình Commax CDV-70A
Đăng ngày 06-10-2012 10:33:26 AM
Giá : 20 950 VND
Màn hình chuông cửa có hình Commax CDV-70A

Điện thoại chuông cửa Commax DP-MR
Đăng ngày 06-10-2012 10:00:34 AM
Giá : 20 950 VND
Điện thoại chuông cửa Commax DP-MR

Điện thoại chuông cửa Commax DP-KD/DR-4D - Audio Door Phone Kit
Đăng ngày 06-10-2012 09:56:00 AM
Giá : 1 VND
Điện thoại chuông cửa Commax DP-KD/DR-4D - Audio Door Phone Kit

Điện thoại liên lạc nội bộ Commax CM-800, CM-801
Đăng ngày 05-10-2012 09:23:06 PM
Giá : 1 VND
Điện thoại liên lạc nội bộ Commax CM-800, CM-801

Camera chuông cửa màn hình màu DRC- 4CH/4BH
Đăng ngày 05-10-2012 08:46:53 PM
Giá : 1 VND
Camera chuông cửa màn hình màu DRC- 4CH/4BH

MÀN HÌNH CHUÔNG CỬA MÀU COMMAX CDV-35H
Đăng ngày 04-10-2012 10:13:53 PM
Giá : 1 VND
MÀN HÌNH CHUÔNG CỬA MÀU COMMAX CDV-35H

MÀN HÌNH MÀU COMMAX CDV-352HD
Đăng ngày 04-10-2012 09:58:14 PM
Giá : 1 VND
MÀN HÌNH MÀU COMMAX CDV-352HD

MÀN HÌNH CHUÔNG CỬA COMMAX
Đăng ngày 04-10-2012 09:54:22 PM
Giá : 20 950 VND
MÀN HÌNH CHUÔNG CỬA COMMAX

MÀN HÌNH CHUÔNG CỬA COMMAX CDV-40QM
Đăng ngày 04-10-2012 09:33:00 PM
Giá : 1 VND
MÀN HÌNH CHUÔNG CỬA COMMAX CDV-40QM

MÀN HÌNH CHUÔNG CỬA COMMAX CDV-40Q
Đăng ngày 04-10-2012 09:19:37 PM
Giá : 20 950 VND
MÀN HÌNH CHUÔNG CỬA COMMAX CDV-40Q

MÀN HÌNH CHUÔNG CỬA COMMAX CDV-70A
Đăng ngày 04-10-2012 09:15:00 PM
Giá : 1 VND
MÀN HÌNH CHUÔNG CỬA COMMAX CDV-70A

Màn hình cảm ứng CDP-1020C
Đăng ngày 04-10-2012 09:00:08 PM
Giá : 20 950 VND
Màn hình cảm ứng CDP-1020C

Chuông gọi cửa có camera Commax DRC-4CA
Đăng ngày 04-10-2012 08:52:00 PM
Giá : 20 950 VND
Chuông gọi cửa có camera Commax DRC-4CA

Camera chuông cửa Commax DRC-22CS/BS
Đăng ngày 04-10-2012 08:15:37 PM
Giá : 20 950 VND
Camera chuông cửa Commax DRC-22CS/BS

Camera chuông cửa Commax DRC-22CA/BA
Đăng ngày 04-10-2012 07:58:18 PM
Giá : 1 VND
Camera chuông cửa Commax DRC-22CA/BA

Chuông cửa có Camera ghi hình màu Commax DRC-4MC
Đăng ngày 04-10-2012 07:38:00 PM
Giá : 1 VND
Chuông cửa có Camera ghi hình màu Commax DRC-4MC


Alcatel Lucent

Bàn điện thoại Operator cao cấp, chuyên nghiệp Alcatel lucent
Đăng ngày 10-09-2012 09:47:00 PM
Giá : 21 000 VND
Bàn điện thoại Operator cao cấp, chuyên nghiệp Alcatel lucent

Điện thoại số Alcatel lucent IP touch 4068
Đăng ngày 10-09-2012 09:40:19 PM
Giá : 21 000 VND
Điện thoại Alcatel lucent IP touch 4068

Điện thoại Alcatel Lucent IP Touch 4038
Đăng ngày 10-09-2012 09:37:20 PM
Giá : 21 000 VND
Điện thoại Alcatel Lucent IP Touch 4038

Điện thoại Alcatel Lucent IP Touch 4028
Đăng ngày 10-09-2012 09:34:32 PM
Giá : 21 000 VND
Điện thoại Alcatel Lucent IP Touch 4028

Điện thoại Alcatel Lucent IP Touch 4018
Đăng ngày 10-09-2012 09:32:35 PM
Giá : 21 000 VND
Điện thoại Alcatel Lucent IP Touch 4018

Điện thoại Alcatel Lucent IP Touch 4008
Đăng ngày 10-09-2012 09:30:33 PM
Giá : 21 000 VND
Điện thoại Alcatel Lucent IP Touch 4008

Điện thoại ip alcatel-lucent 4068
Đăng ngày 05-08-2012 11:56:00 AM
Giá : 21 000 VND
Điện thoại ip alcatel-lucent 4068

Điện thoại digital alcatel-lucent 4019
Đăng ngày 05-08-2012 11:53:00 AM
Giá : 21 000 VND
Điện thoại digital alcatel-lucent 4019

Điện thoại digital alcatel-lucent 4029
Đăng ngày 05-08-2012 11:50:00 AM
Giá : 21 000 VND
Điện thoại digital alcatel-lucent 4029

Điện thoại số (Digital) Alcatel-Lucent 4039
Đăng ngày 05-08-2012 11:47:00 AM
Giá : 21 000 VND
Điện thoại số (Digital) Alcatel-Lucent 4039

Tổng đài điện thoại nội bộ Alcatel Lucent OXO200-16-8-128, 16 trung kế, 8 máy số, 128 thuê bao
Đăng ngày 05-08-2012 11:32:00 AM
Giá : 21 000 VND
Model: ALCATEL Lucent OXO200-16-8-128 - Loại Rack: 02 Unit 3 - 01 Card CPU4 - 01 Card MEX - 02 Card trung kế tương tự APA8 - 08 Card thuê bao tương tự SLI16 - 01 Card thuê bao số UAI8

Tổng đài điện thoại nội bộ Alcatel Lucent OXO200-16-8-144, 16 trung kế, 8 thuê bao số, 144 máy nhánh analog
Đăng ngày 05-08-2012 11:28:00 AM
Giá : 21 000 VND
Tổng đài điện thoại nội bộ Alcatel Lucent OXO200-16-8-144, 16 trung kế, 8 thuê bao số, 144 máy nhánh analog

Tổng đài nội bộ Alcatel Lucent OXO200-24-8-192 (24 trung kế, 8 thuê bao số, 192 thuê bao tương tự)
Đăng ngày 10-09-2012 11:19:00 AM
Giá : 21 000 VND
Tổng đài nội bộ Alcatel Lucent OXO200-24-8-192 (24 trung kế, 8 thuê bao số, 192 thuê bao tương tự)

Tổng đài điện thoại nội bộ Alcatel Lucent OXO200-16-8-192, 16 trung kế , 192 thuê bao (khả năng mở rộng 24 trung kế)
Đăng ngày 10-09-2012 11:16:00 AM
Giá : 21 000 VND
Tổng đài điện thoại nội bộ Alcatel Lucent OXO200-16-8-192, 16 trung kế , 192 thuê bao (khả năng mở rộng 24 trung kế)

Tổng đài điện thoại nội bộ Alcatel lucent OXO200-16-8-160, 16 trung kế, 8 máy số, 160 thuê bao
Đăng ngày 05-08-2012 11:12:00 AM
Giá : 21 000 VND
Tổng đài điện thoại nội bộ Alcatel lucent OXO200-16-8-160, 16 trung kế, 8 máy số, 160 thuê bao

Tổng đài nội bộ Alcatel Lucent OXO200-16-8-120, 16 trung kế, 8 máy số, 120 thuê bao (khả năng mở rộng 24 trung kế, 192 thuê bao)
Đăng ngày 10-09-2012 11:06:00 AM
Giá : 21 000 VND
Tổng đài nội bộ Alcatel Lucent OXO200-16-8-120, 16 trung kế, 8 máy số, 120 thuê bao (khả năng mở rộng 24 trung kế, 192 thuê bao)

Tổng đài điện thoại nội bộ Alcatel Lucent OXO200-8-8-96 (8 trung kế, 96 thuê bao)
Đăng ngày 10-09-2012 11:01:00 AM
Giá : 21 000 VND
Tổng đài điện thoại nội bộ Alcatel Lucent OXO200-8-8-96 (8 trung kế, 96 thuê bao)

Tổng đài điện thoại Alcatel Lucent OXO50-4-24, 4 trung kế, 24 thuê bao
Đăng ngày 05-08-2012 10:58:00 AM
Giá : 21 000 VND
Tổng đài điện thoại Alcatel Lucent OXO50-4-24, 4 trung kế, 24 thuê bao

Tổng đài điện thoại nội bộ ALCATEL Lucent OXO50-4-16
Đăng ngày 02-08-2012 10:11:00 PM
Giá : 1 VND
Tổng đài điện thoại nội bộ ALCATEL Lucent OXO50-4-16 , 4 đường vào, 16 đường ra

Tổng đài ALCATEL Lucent OXO50-8-4-32
Đăng ngày 27-05-2012 09:41:00 PM
Giá : 1 VND
Tổng đài ALCATEL Lucent OXO50-8-4-32

Tổng đài ALCATEL Lucent OXO100-8-4-64
Đăng ngày 27-05-2012 09:37:00 PM
Giá : 1 VND
Tổng đài ALCATEL Lucent OXO100-8-4-64

Tổng đài ALCATEL Lucent OXO100-8-4-80
Đăng ngày 27-05-2012 09:34:00 PM
Giá : 1 VND
Tổng đài ALCATEL Lucent OXO100-8-4-80

Tổng đài ALCATEL Lucent OXO100-8-4-48
Đăng ngày 27-05-2012 09:32:00 PM
Giá : 1 VND
Tổng đài ALCATEL Lucent OXO100-8-4-48

Tổng đài ALCATEL Lucent OXO 100-8-4-40
Đăng ngày 26-05-2012 03:29:22 PM
Giá : 21 000 VND
Tổng đài ALCATEL Lucent OXO 100-8-4-40

Tổng đài ALCATEL Lucent OXO100-8-4-56
Đăng ngày 10-09-2012 03:26:00 PM
Giá : 1 VND
Tổng đài ALCATEL Lucent OXO100-8-4-56